T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1-2
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU HOÁ MẠNG LƯỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHÉP KÍN: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC SẢN PHẨM CARTRIDGE MÁY IN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ CÁC HUYỆN LÂN CẬN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thắng Lợi, Trần Thị Thắm, Đoàn Hoàng Tuấn 3-10
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG PAH TRONG TRO XỈ ĐÁY LÒ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN Tóm tắt PDF
Ngô Trà Mai, Vũ Đức Toàn 11-16
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Liên, Lương Thị Minh Huế, Đào Thị Hằng 17-23
SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ Tóm tắt PDF
Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường 25-30
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt PDF
Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương 31-38
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Hiệp, Phạm Xuân Kiên, Nguyễn Văn Việt, Trần Đức Hoàng 39-46
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Thực, Đào Thị Phượng, Phạm Xuân Kiên 47-53
TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI Tóm tắt PDF
Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng 55-60
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRÊN SIMSCAPE CỦA MATLAB & SIMULINK Tóm tắt PDF
Dương Chính Cương, Nguyễn Đức Trung 61-67
SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON Tóm tắt PDF
Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng 69-74
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT CLO ĐỂ XỬ LÝ COD TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC IMC KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH - MÊ LINH - HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Dương Văn Tuyền, Vũ Đức Toàn, Phạm Thị Tố Oanh 75-80
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh 81-88
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CẮT CƯỠNG BỨC Tóm tắt PDF
Trần Hữu Tính, Trần Nhựt Hiếu, Võ Minh Thiện 89-94
TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH MŨ TOÀN CỤC CỦA MẠNG NƠRON TẾ BÀO CÓ XUNG VÀ TRỄ BIẾN THIÊN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Hiền 95-102
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN CÓ DẠNG THANH Tóm tắt PDF
Dương Thị Hà, Phạm Hữu Kiên, Nguyễn Hồng Lĩnh 103-109
ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Hiên 111-117
ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Văn Hùng 119-123
PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN Tóm tắt
Dương Thế Hùng 125-131
PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự 133-138
XÂY DỰNG TỦ THỰC HÀNH PLC Tóm tắt PDF
Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Huy Điệp 139-143
GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tóm tắt PDF
Dương Công Định 145-149