S. 8 (2019)

Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019)

Mục lục

Bài viết

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Nho Dũng 01
THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Toàn Năng, Trần Trí Hải 10
LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Lê Tiến Hùng, Lê Chí Hùng, Nguyễn Khắc Dược 17
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Dũng, Phạm Tuấn Anh 24
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN TAEKWONDO TRẺ TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 29
HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Linh, Lê Văn Thảo 32
LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT BÓNG CAO TAY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Lê Huy Hà, Nguyễn Song Tuần Hải 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài 44
LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Đỗ Trung Thắng 48
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Mỹ Việt, Nguyễn Đình Chung 54
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NAM VĐV CẦU LÔNG LỨA TUỔI 13-14 TP ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Thoa 61
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Trần Đăng Chiến, Nguyễn Công Hải 66
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP CHẠY TRONG MÔN ĐIỀN KINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Ly, Nguyễn Thị Kim Nhung 73
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CĂNG CƠ (STRETCHING) TRONG TẬP LUYỆN THỂ THAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Anh Vũ, Hoàng Tiến Dũng 78
TRÀO LƯU TẬP LUYỆN YOGA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thắm 88