Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

Phạm Tiến Dũng, Phạm Tuấn Anh

Tóm tắt


Ứng dụng bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng là vấn đề đáng được quan tâm. Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, chúng tôi đã phân tích, đánh giá thực trạng, lựa chọn ứng dụng bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất nói chung.

Toàn văn: PDF