S. 6 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
TẠ TUẤN ANH 3
Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập theo dự án cho sinh viên ngành thông tin-thư viện trên nền tảng của internet Tóm tắt PDF
PHAN NGỌC ĐÔNG 9
Sử dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu khoa học Tóm tắt PDF
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG CHI 14
Nghiên cứu lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin-thư viện Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH NGUYÊN 19

NHÌN RA THẾ GIỚI

Kinh nghiệm quản lý tạp chí khoa học bằng mã số định danh ở Trung Quốc Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THƯA, DƯƠNG THỊ PHƯƠNG, LÊ THỊ HÀO 26

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Tin học hóa quản trị tri thức tại Thư viện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ NHUNG 33

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
HUỲNH THỊ TRANG, TRẦN TƯỜNG VI, KHƯU TÚ NGA, NGUYỄN NGỌC TRÂN 41

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Tiểu hợp phần 1b thuộc dự án FIRST PDF
  46
Hội thảo “Bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam” PDF
  46
Hội thảo “Xây dựng mô hình phát triển tài nguyên giáo dục mở” PDF
  47
Tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra ngành Thông tin - Thư viện bậc đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội PDF
  48
Chợ công nghệ - thiết bị Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 PDF
  49
Giải thưởng Thư viện công cộng năm 2019 PDF
  50

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin và Tư liệu năm 2019 PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP